ฉบับ 512 ประจำเดือนธันวาคม 2563
ฉบับ 272 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ฉบับ 272 ประจำเดือนมีนาคม 2564

งานประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2021 Theme: Changing Trends in High Quality Dialysis Practice

งานประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2021 Theme: Changing Trends in High Quality Dialysis Practice ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. อ่านเรื่องนี้

Gebze evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmolog

“12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents” วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 07:30-16:35 อ่านเรื่องนี้

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Probiotic yeast: New area research on immunity

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง PROBIOTIC YEAST: NEW AREA RESEARCH ON IMMUNITY วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม อ่านเรื่องนี้

ถ่ายทอดสดการประชุม (Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดสดการประชุม (Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง วันที่ 28 มีนาคม อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเป็นองค์กรกลางในการช่วยเสริมสร้าง ความไว้วางใจในบริการสุขภพด้วยกลไกการประเมินรับรองแบบเสริมพลังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพงานบริการ ของโรงพยาบาล อ่านเรื่องนี้

(Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดสดการประชุม (Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” อ่านเรื่องนี้