ฉบับ 522 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ฉบับ 279 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ฉบับ 279 ประจำเดือนตุลาคม 2564

izmir escort izmir escortราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 ภายใต้หัวข้อ  "Achievin

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 46 "Achieving the Excellent Outcome in Essential Surgery" ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 รูปแบบการประชุมแบบ อ่านเรื่องนี้

evden eve nakliyat eşya depolamaสมาคมโรคจากการนอน ร่วมกับ ศูนย์สหเวชการนอน จัดอบรมเชิงปฎิบ

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 7 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 6th Joint Conference Ramathibodi - Osaka University”

หน่วยศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ ภายใต้สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ่านเรื่องนี้

คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Enhancing clinical skills in patients with dizziness”

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อ่านเรื่องนี้

ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมระยะสั้น 17th Chulalongkorn Endocrine Conference

            สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านเรื่องนี้

2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย อ่านเรื่องนี้