ฉบับ 515 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ฉบับ 274 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ฉบับ 274 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

FREE SCIENTIFIC WEBINAR : Answering the 4E for Endometriosis Treatment
Saturday July 31st 1.30pm-3.10pm (ICT)
 

Endovelle: Answering the 4E for Endometriosis Treatment About The อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021
 

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021 11-12 มิ.ย. อ่านเรื่องนี้

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ID RAMA SYMPOSIUM 2021

 

เนื่องในปี ค.ศ. 2021 นับเป็นเวลาแก่สองทศวรรษตั้งแต่เริ่มสหัสวรรษใหม่ ความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อได้พัฒนาไปอย่างมากทั้งในแง่การวินิจฉัย การรักษา อ่านเรื่องนี้

อบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ AI FOR MEDICAL DIAGNOSIS

ในปัจจุบันข้อมูลทางสุขภาพมีการจัดเก็บทั้งในรูปแบบ Structured และ Unstructured การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลงานทั้งต่อการบริหารจัดการและการวิจัยด้านสาธารณสุข อาศัยศาสตร์หลายๆ ด้านรวมกัน อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว Family Medicine in Challenging Time 
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ Webinar

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/ เวชปฏิบัติทั่วไปขอเชิญแพทย์และสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว Family อ่านเรื่องนี้

“โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด- 19 

เนื่องใน “วันโรคหืดโลก : World Asthma Day 2021” ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การหืดโลก กำหนดให้ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด อ่านเรื่องนี้

INTERESTING CASE DISCUSSION โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจาก รพ.ศิริราช
Pulmonologists, Pathologist, Radiologist

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมชม Zoom Webinar ILD virtual connect วันพุธที่ 5 พฤษภาคม นี้ เวลา 15.00-16.00 อ่านเรื่องนี้