ฉบับ 512 ประจำเดือนธันวาคม 2563
ฉบับ 269 ประจำเดือนธันวาคม 2563
ฉบับ 269 ประจำเดือนธันวาคม 2563

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย "Battle Asthma & Chronic Cough in the Year 2021"

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย "Battle Asthma & Chronic Cough in the Year อ่านเรื่องนี้

 North-Eastern Endocrine Conference: NEEC 2021 Goes online

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการ Virtual Cardiology Conference

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Cardiology Conference ในวันเสาร์ที่ 6 อ่านเรื่องนี้

Case-based approach of Polysomnography 

ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ Technician เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ อ่านเรื่องนี้

ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2, 3 อ่านเรื่องนี้

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564Lazerle Dövme Sildirme Ankara Penis Büyütme

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Uluslararası zati eşya taşımacılığıWorkshop สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
New Sci

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด อ่านเรื่องนี้