ฉบับ 519 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ฉบับ 276 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ฉบับ 276 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 (MDCU CONGRESS 2021) หัวข้อ “REVOLUTIONS IN GLOBAL HEALTH”

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57  ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (MDCU Congress 2021)  ภายใต้หัวข้อ “Revolutions in Global อ่านเรื่องนี้

อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี izmir escort buca escort 2564 “Primer on Medicine”

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 อ่านเรื่องนี้

คณะแพทยศาสตร์ มอ. จัดการประชุม PSU Pediatric Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "PSU Pediatric Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)" ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – อ่านเรื่องนี้

Thai SRA จัดงานประชุมออนไลน์ภายใต้หัวข้อ medyumAll about Brachial Plexus Block

ชมรมระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ All about Brachial Plexus Block อ่านเรื่องนี้

Answering the 4E for Endometriosis Treatment

mecidiyeköy escort

Endovelle: Answering the 4E for Endometriosis Treatment About The อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021
 

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021 11-12 มิ.ย. อ่านเรื่องนี้