Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

13/09/60 การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3


วันที่ 13 กันยายน 2560
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

 

 

การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 Update in Antimicrobial Stewardship Program ณ ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2419-8345
โทรสาร 0-2419-8740
http://si.joinmejoy.com


© Copyright by Wongkarnpat