Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

08-10/12/60 การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย


วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-2716-6808
โทรสาร 0-2716-6809
E-mail: thairehab@gmail.com

© Copyright by Wongkarnpat