Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

20-21/6/62 การประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด


วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง เอนไซม์บำบัด (Enzyne Therapy) ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

คุณออย 09-1775-1246 E-mail: timacenter@hotmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2CW3FcM

© Copyright by Wongkarnpat