Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

13-15/3/63 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat


วันที่ 13-15 มีนาคม 2563
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-6524, 08-1658-1524
โทรสาร 0-2716-6525

© Copyright by Wongkarnpat