ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม RCPT Clinical Research Educational Program ด้วยรูปแบบ Hybrid

           Bodrum transfer ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม RCPT Clinical Research Educational Program ด้วยรูปแบบ Hybrid คือ สามารถเข้าร่วมแบบ Face to Face หรือแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

            โดยการอบรมครั้งนี้ ฟรี !!! ค่าลงทะเบียน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) สำหรับแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมแบบ Face to Face จำกัดจำนวน 35 ท่านเท่านั้น และแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting สามารถรับได้สูงสุด 400 ท่าน (account) เปิดรับลงทะเบียน 15 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google form เท่านั้น