ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2, 3 แพทยสมาคม ซ.ศูนย์วิจัย