การประชุมวิชาการ Virtual Cardiology Conference

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Cardiology Conference
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลย