สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย "Battle Asthma & Chronic Cough in the Year 2021"

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม งานประชุมวิชาการประจำปี 2564
สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย "Battle Asthma & Chronic Cough in the Year 2021"
วันพฤหัสบดีที่ 11 และศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
รูปแบบการประชุม online / onsite ** ไม่เสียค่าลงทะเบียน **
สนใจร่วมประกวดผลงานวิจัย ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โดยส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้
Scan QRCode
ด่วน ***รับจำนวนจำกัด***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนภาพร โทร.089 496 2211