ถ่ายทอดสดการประชุม (Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทอดสดการประชุม (Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง วันที่ 28 มีนาคม 2564 กดสมัครเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง 3 วัน Gastro Series : แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านขายยา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://app.i-regist.com/v2/pat/index.php?r=register&project=64-F06