การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Probiotic yeast: New area research on immunity

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง PROBIOTIC YEAST: NEW AREA RESEARCH ON IMMUNITY วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ​เวลา 14.00 - 15.00 น.

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://pharmce.weebly.com/probiotic-yeast.html