สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ Upstream to Downstream on Drug Quality วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. (ปิดรับลงทะเบียนเวลา17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe69A7wuRx4g939j19PzJx9aN6Ggy_rO1Ql2HeWwEmJX4JJ4w/viewform