การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021
 

การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว "Family Medicine in Challenging Time" NCFM 2021
11-12 มิ.ย. 2564
 
Registration:
แพทย์ทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
สมาชิกราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว ค่าลงทะเบียน 800 บาท
แพทย์ประจำบ้าน ค่าลงทะเบียน 500 บาท
สหสาขาวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน 600 บาท
**เข้าร่วม live สด และดูย้อนหลังได้ 90 วัน**
 
ดูรายละเอียดและลงทะเบียนวันนี้
จนถึง 10 มิ.ย. นี่ ที่นี่