คณะแพทยศาสตร์ มอ. จัดการประชุม PSU Pediatric Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "PSU Pediatric Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)" ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-13.00 น. ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/it7ewkcvaV2se8sk6  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7445-5000  โทรสาร 0-7421-2900