การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 (MDCU CONGRESS 2021) หัวข้อ “REVOLUTIONS IN GLOBAL HEALTH”

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57  ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (MDCU Congress 2021)  ภายใต้หัวข้อ “Revolutions in Global Health”

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 02-256-4193 และ 02-256-4566 และทาง Website :  https://www.md.chula.ac.th/services/scientific-conference-center/