การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2022 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ CKD Weekend 2022 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคาร Khao Yai Convention Center โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดงานประชุมได้ที่นี่ 
https://www.nephrothai.org/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8-10/