หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.จัดประชุมหัวข้อ "TU Endocrine Meeting 2022"

ประชุมวิชาการ ฟรี! หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.จัดประชุมหัวข้อ "TU Endocrine Meeting 2022" Live STREAM วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.

Mini-workshop ประกอบด้วย Insulin and GLP-1RA injection technique/ Carbohydrate count/ Callus management/ Sick day care

รับจำนวนจำกัดตามลำดับการลงทะเบียน
ลงทะเบียน ฟรี Link :https://forms.gle/7Y86KgzV38D3ELca8 หมดเขตลงทะเบียน 30/4/2565 . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ : คุณธนิดา เจริญสุข 0 2926 9793 (วันและเวลาราชการ)