การประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series: 5 ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 รหัสกิจกรรม 1003-2-000-011-07-2565 จำนวน 14.5 หน่วยกิต ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/
Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com  Line ID : @wal3469f หรือโทรศัพท์ 053-944374