PHAR-MED 2015 เจาะตลาดยาและเครื่องมือแพทย์เมียนมาร์และกัมพูชา

PHAR-MED 2015 เจาะตลาดยาและเครื่องมือแพทย์เมียนมาร์และกัมพูชา

บริษัท มิง วี นิทรรศการและการโฆษณา จำกัด (Minh Vi Exhibition & Advertising Service Co., Ltd. หรือ VEAS) และสมาคมผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์แห่งเมียนมาร์ ประสานความร่วมมือจัด นิทรรศการและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ในประเทศเมียนมาร์ ครั้งที่ 3 หรือ เมียนมาร์ ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป 2015 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.. 2558 ณ ศูนย์ประชุมเมียนมาร์ (Myanmar Convention Center หรือ MCC) กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยคาดการณ์ว่านิทรรศการครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่จัดแสดงงาน 2,000 ตารางเมตร พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลกกว่า 120 บริษัท และผู้เข้าชมทั่วไปกว่า 2,500 คน

นิทรรศการครั้งนี้จะเปิดเวทีให้กับผลิตภัณฑ์จากนานาประเทศได้เข้าสู่ตลาดเภสัชกรรมและการแพทย์เมียนมาร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมียนมาร์จึงเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข ตลาดด้านการแพทย์ของเมียนมาร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอคู่ขนานไปกับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้

เมื่อไม่นานมานี้ การตั้งโรงพยาบาลและคลินิกระดับมาตรฐานสากลแห่งใหม่หลายแห่งที่เมียนมาร์ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และวัตถุดิบทางธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น (และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า) ประกอบกับจำนวนโรงงานเวชภัณฑ์ที่รัฐเป็นเจ้าของนั้นมีเพียง 5 แห่ง ทำหน้าที่กระจายยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่นำเข้าและกระจายสินค้าด้านเภสัชกรรมอีก 350 ราย (ข้อมูลจากสมาคมผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์แห่งเมียนมาร์) อย่างไรก็ดี สภาพการณ์ทางธุรกิจได้เปลี่ยนไปหลังจากบริษัทเอกชน 10 รายได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission หรือ MIC) ให้ตั้งโรงงานผลิตด้านเภสัชกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเติบโตของขีดความสามารถในการผลิตสินค้าด้านสุขภาพของเมียนมาร์ในระดับท้องถิ่น อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจระดับนานาชาติด้านเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

สืบเนื่องจากความสำเร็จของการจัดในทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา Myanmar Phar-Med Expo 2015 จึงกลับมาอีกครั้งในปีนี้ เพื่อสืบสานภารกิจในการเป็นหลักหมายที่จะรวบรวมธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศด้านสาธารณสุขมาไว้ ณ ที่เดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการติดตามกระแสความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากประเทศรอบโลก เช่น เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรมาเนีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน เมียนมาร์ และอื่น ๆ Myanmar Phar-Med Expo 2015 คือโอกาสทองของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับเจ้าของธุรกิจและมืออาชีพในแวดวงสาธารณสุข

นอกจากนี้บริษัท มิง วี นิทรรศการและการโฆษณา จำกัด (VEAS) ยังได้อำนวยการจัดงาน นิทรรศการและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ไทยในประเทศกัมพูชา หรือ Cambodia Phar-Med 2015 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.. 2558 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกัมพูชา นิทรรศการพิเศษที่กัมพูชาคือ การต่อยอดนิทรรศการชุด ฟาร์-เม็ด เอ็กซ์โป อื่น ๆ ที่จัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ในวันงานแถลงข่าวเปิดตัว ผู้จัดงานจะได้กล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจที่งานครั้งนี้จะมอบให้สำหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมงาน มีการบรรยายที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสาธารณสุข การสนับสนุนของรัฐด้านนโยบายสำหรับนักลงทุนต่างชาติ นโยบายการนำเข้า-ส่งออกแบบพิเศษสำหรับอุปกรณ์ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม และข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้หากต้องการเริ่มธุรกิจที่เมียนมาร์และกัมพูชา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับบริษัทรับจัดงานและกลุ่มธุรกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ พบปะพูดคุยสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ที่สนใจภายในงาน Myanmar Phar-Med Expo 2015 และ Cambodia Phar-Med 2015