จุฬาฯ-ซัมซุง โซโน สคูล ยกระดับศักยภาพแพทย์ไทย ด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

จุฬาฯ-ซัมซุง โซโน สคูล” ยกระดับศักยภาพแพทย์ไทย ด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับซัมซุง เปิดโครงการ “จุฬาฯ-ซัมซุง โซโน สคูล” อย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทย เพื่ออบรมและฝึกทักษะการใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์ ส่งเสริมความชำนาญและเพิ่มทักษะให้แพทย์ทั่วประเทศในการตรวจวินิจฉัยและดูแลมารดาตั้งครรภ์รวมถึงทารกในครรภ์ให้ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

รศ.นพ.ธีระพงศ์ เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย มร.โยง เชิล โจ ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมเปิดตัว “โครงการจุฬาฯ-ซัมซุง โซโน สคูล” โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์ (อัลตราซาวนด์) เพื่ออบรมทักษะให้แพทย์ใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ทั้งในระดับเบื้องต้นและระดับสูง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับโลกของซัมซุง ซึ่งปัจจุบันจัดขึ้นใน 20 ประเทศทั่วโลกทั้งในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวมถึง 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เนื่องจากสตรีมีครรภ์ในประเทศที่กำลังพัฒนามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 25-40 เท่า ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ ความสามารถที่จะตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์ได้มีการนำเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือเครื่องอัลตราซาวนด์มาใช้ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก มีทั้งแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ ช่วยให้สามารถตรวจทารกในครรภ์ได้ละเอียดและชัดเจนขึ้น การใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยแพทย์ในการตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยใช้ตรวจความพิการแต่กำเนิด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของทารก ปริมาณน้ำคร่ำ ลักษณะของรก ตำแหน่งที่รกเกาะและสายสะดือ เป็นต้น

ความร่วมมือในโครงการ “จุฬาฯ-ซัมซุง โซโน สคูล” ในครั้งนี้ถือเป็นโซโน สคูลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญและมั่นใจในการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์วินิจฉัยความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครรภ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น อันจะมีผลช่วยในการลดอัตราการเสียชีวิตในแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.facebook.com/sonoschoolthailand, www.sonoschoolthailand.org หรือโทรศัพท์ 09-4249-6503