จิตอาสาชาว GSK ร่วมวิ่งมาราธอน รณรงค์การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

จิตอาสาชาว GSK ร่วมวิ่งมาราธอน รณรงค์การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรมวันสีส้ม หรือ Orange Day เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีที่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น จำกัด หรือ GSK ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม จัดให้พนักงาน GSK ของทุกประเทศทั่วโลกได้ระดมความคิดและออกไปร่วมทำกิจกรรมดี ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งความสุข และการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรม Orange Day ของประเทศไทยในปีนี้ GSK ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อการป้องกันโรค จึงสนับสนุนสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนการกุศลในโครงการ “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสของบ้านราชวิถีและบ้านธัญญพร และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมากยิ่งขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรี และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี หรือวันละ 12.3 ราย และพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 รายต่อปี ทั้งนี้โรคมะเร็งปากมดลูก 90% มีสาเหตุจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

มร.มาซิน ซะเบอร์สกี้ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ GSK ประเทศไทย หนึ่งในจิตอาสาที่ร่วมเดินด้วยใจในครั้งนี้ กล่าวว่า “GSK จัดกิจกรรม Orange Day เป็นประจำทุกปีในทุกประเทศเพื่อให้พนักงานของเราได้มีโอกาสร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ตอบแทนให้แก่สังคมหรือชุมชนที่พวกเราอาศัยอยู่ กิจกรรมในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป โดยมาจากความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของพนักงานที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และสร้างสังคมให้มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสนับสนุนสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยในโครงการวิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูกครั้งนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ของ GSK อย่างครบถ้วน เราตระหนักดีว่าโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของเด็กด้อยโอกาสเป็นไปได้ยาก GSK และพนักงานจึงภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้ตัวเองรักสุขภาพและการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการแบ่งปันโอกาสแห่งการมีสุขภาพที่ดี การป้องกันการเกิดโรคภัยร้ายแรงให้แก่เด็กด้อยโอกาสด้วย”

นายธีระพงษ์ มนัสพลสกุล ผู้แทนฝ่ายขายของ GSK ประเทศไทย ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับเพื่อน ๆ พนักงานชาว GSK กล่าวว่า “ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลระดมทุนซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส ปกติผมวิ่งมาราธอนอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้รู้สึกแตกต่างออกไป เพราะไม่เพียงแต่เราได้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและมีสุขภาพดีแล้ว แต่เรายังได้ทำบุญช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับวัคซีนที่จะช่วยป้องกันน้อง ๆ จากโรคมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย นอกจากนี้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับทราบถึงนวัตกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อลดอัตราการสูญเสียให้น้อยลง อีกทั้งอยากให้ภาครัฐและเอกชนสร้างความร่วมมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ผู้หญิงทุกกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

กิจกรรม “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้วิ่งและพนักงานจิตอาสาวันสีส้ม และสุขภาพของน้อง ๆ บ้านราชวิถีและบ้านธัญญพร