16 ปีแห่งความภาคภูมิใจ เซเรบอส อวอร์ค 2016 มอบทุนต่อยอดงานวิจัยสู่สากล

16 ปีแห่งความภาคภูมิใจ เซเรบอส อวอร์ด 2016 มอบทุนต่อยอดงานวิจัยสู่สากล

โครงการ “เซเรบอส อวอร์ด 2016” ครบรอบ 16 ปีแห่งความภาคภูมิใจ มอบทุนต่อยอดงานวิจัยไทยสู่สากล ล่าสุดประกาศสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และนักวิจัยไทยร่วมส่งผลงานด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับทุนสนับสนุนรวม 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด กล่าวว่า โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Award) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยเกี่ยวกับทางด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยไปสู่การยอมรับในระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด จะมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถแบ่งให้โครงการวิจัยได้ไม่เกิน 5 โครงการต่อปี 

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักวิจัยไทยจำนวนมาก มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากโครงการฯ ไปแล้ว 48 ผลงาน โดยแต่ละงานวิจัยล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคม บางงานวิจัยสามารถใช้เป็นพื้นฐานและต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยในศาสตร์ที่ลึกขึ้น และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ด้าน ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด กล่าวถึงที่มาของการสนับสนุนโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด มายาวนานกว่า 16 ปี ว่า เซเรบอสเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้เป็นอย่างดี แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมทุนวิจัยที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2016 ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเคยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด เรื่อง “เภสัชจลนศาสตร์ของสาร capsaicin ในพริกขี้หนูสดและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครผู้ป่วยสุขภาพดี” โดย ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

“เซเรบอสเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด แก่นักวิจัยไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และตั้งใจจะสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้ต่อไป จึงขอเชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และคาดหวังว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดทำโครงการฯ ด้วย” ดร.ลักขณา กล่าว

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ประกอบด้วย นักวิชาการอิสระ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ โดยมี .เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานในการพิจารณา แนวทางการพิจารณาประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลักด้วยกันคือ 1. การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 2. ความคิดริเริ่ม 3. โอกาสที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จ และ 4. ความสำคัญทางวิชาการ วิธีการวิจัย และการดำเนินงาน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดใบขอรับทุนได้ที่ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2650-9777