ฟิลิปส์เจาะตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพในไทย

ฟิลิปส์เจาะตลาดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพในไทย

ตามที่บริษัทรอยัลฟิลิปส์ ได้มีการประกาศทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ทั่วโลก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อแยกการบริหารธุรกิจออกเป็น 2 บริษัท โดยบริษัทแรกจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ และอีกหนึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจสำหรับโซลูชั่นไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Solutions) 

สำหรับประเทศไทย กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting Solutions) จะถูกบริหารภายใต้ชื่อ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) จะถูกบริหารงานภายใต้ชื่อ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความมั่นคง เพื่อให้แต่ละบริษัทมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถสร้างการเติบโตได้มากขึ้น

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ประชากร 1 ใน 3 คน จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ส่งผลให้เกิดความท้าทายที่ไม่ได้กระทบแค่ผู้สูงอายุกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ผู้ดูแลที่บ้าน และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบ้าน

ฟิลิปส์เข้าใจถึงความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในระยะยาว จึงพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ทั้งกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์และธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นเล็ก โดยครอบคลุมทุกด้านของสุขภาพ ดังนี้

ความเป็นอยู่ที่ดี (Healthy Living) - เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

การป้องกัน (Prevention) - ช่วยให้ผู้คนสามารถดูแลจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง

การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) - สร้างความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ครั้งแรก

การรักษา (Treatment) - ช่วยให้วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และเห็นผลการรักษาที่ดีขึ้น

การดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Care) - ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นและดูแลจัดการโรคเรื้อรังได้จากที่บ้าน

            ด้าน .ส.สิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Personal Health บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องควรเริ่มต้นจาก “ความเป็นอยู่ที่ดี” และ “การป้องกัน” ที่สามารถทำได้ที่บ้าน ด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นเล็กของฟิลิปส์ อาทิ หม้อทอด Airfryer ที่ให้ผู้บริโภคสามารถปรุงอาหารได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมัน สามารถลดไขมันได้สูงสุดถึง 80% และเครื่องฟอกอากาศที่สามารถให้ข้อมูลคุณภาพของอากาศในบ้าน ณ เวลานั้น และปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ทันที หรือหากมีปัญหาด้านสุขภาพ “การตรวจวินิจฉัย” ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพก็มีความสำคัญยิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาที่ถูกต้อง อาทิ เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่อง CT และเครื่อง MRI เป็นต้น และ “การรักษา” ที่ถูกต้องและทันท่วงทีสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ อาทิ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) นอกจากนี้ “การดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน” ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ที่บ้าน อาทิ หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติจากการนอนหลับสามารถใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) จะช่วยให้เพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้น