ประโยชน์ต่อสุขภาพของโพรไบโอติก

ประโยชน์ต่อสุขภาพของ โพรไบโอติก

การรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารทำได้หลายวิธี ส่วนประกอบของอาหารที่มีผลต่อจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ได้แก่ โพรไบโอติก คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะของมนุษย์ เมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม โพรไบโอติกสามารถปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร และส่งผลดีต่อสุขภาพมนุษย์หลายไกลไก

  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่