Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Modified Vancomycin ลดการดื้อยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อ


Modified Vancomycin ลดการดื้อยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อ

         Medscape Medical News: ปัญหาเรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันทำให้ความจำเป็นในการค้นหายาใหม่หรือปรับปรุงยาปฏิชีวนะให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อและต่อต้านการดื้อยาได้มากขึ้น และล่าสุดยา vancomycin ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างขึ้นใหม่ กลุ่มนักวิจัยและพัฒนานำโดย Akinori Okanoa จาก Scripps Research Institute ในแคลิฟอร์เนียซึ่งสามารถทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึง 1,000 เท่าจากเดิม และยังทำให้โอกาสในการดื้อต่อยาน้อยลงกว่าเดิมอย่างมากอีกด้วย

            การปรับปรุงดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของยา 3 ตำแหน่ง ซึ่งทำให้ยาสามารถจับกับผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้น และมีรูปร่างโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกันกับส่วนประกอบของผนังเซลล์ของเชื้อมากกว่าเดิม ทำให้สามารถเข้าไปรบกวนการเพิ่มจำนวนของเชื้อได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก และยังลดโอกาสของการเกิดเชื้อดื้อยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยผลจากการทดสอบการกำจัดเชื้อในกลุ่ม vancomycin-resistant enterococci และ vancomycin-resistant Staphylococcus aureus พบว่ายาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้สามารถกำจัดเชื้อได้ดีกว่าถึง 25,000 เท่า และจากการทดสอบการเพาะเชื้อซ้ำ ๆ กันกว่า 50 ครั้งก็ยังไม่พบว่ามีการเกิดสายพันธุ์ของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงใหม่นี้ช่วยทำให้ยามีความต้านทานต่อการเกิดการดื้อยาได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน

            กลุ่มนักวิจัยกล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไปยา vancomycin ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จะถูกนำไปทดสอบการใช้ในทางคลินิกจริง ซึ่งหากผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพทางคลินิกจริง ยาใหม่นี้จะสามารถนำไปใช้ช่วยรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียโดยเฉพาะกลุ่ม vancomycin-resistant enterococci และ vancomycin-resistant Staphylococcus aureus ได้


© Copyright by Wongkarnpat