Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ผงห้ามเลือด Surgicel ได้รับการรับรองโดย FDA แล้ว


ผงห้ามเลือด Surgicel ได้รับการรับรองโดย FDA แล้ว

            Medscape Medical News: เมื่อไม่นานมานี้ FDA สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศรับรองการใช้สารห้ามเลือด (hemostatic agent) ชนิดผงชื่อ Surgicel เพื่อช่วยเสริมกับการห้ามเลือดวิธีอื่น ๆ เช่น การเย็บผูกหรือวิธีการมาตรฐานอื่น ๆ ในการป้องกันภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดแล้ว

            ผงห้ามเลือด Surgicel ดังกล่าวผลิตขึ้นจากสาร oxidized regenerated cellulose (ORC) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ applicator เฉพาะสำหรับโรยผงยาเข้าไปยังจุดที่มีเลือดออก ผง Surgicel นี้มีข้อดีที่สำคัญคือ ผงยาสามารถละลายในเลือดและซึมผ่านลงไปยังจุดที่มีเลือดออกมาและก่อตัวเป็นลิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นยังมีความแข็งแรงติดแน่น ไม่หลุดออกง่ายแม้จะต้องถูกชะล้างบริเวณแผลผ่าตัด รวมไปถึงมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะที่สามารถออกฤทธิ์กำจัดเชื้อได้ด้วย จึงทำให้ลดโอกาสของการเกิดภาวะติดเชื้อที่บริเวณแผลผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการแนะนำให้ใช้สารนี้ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือมีการติดเชื้ออยู่ก่อน เนื่องจากอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

            ข้อจำกัดของการใช้ผงห้ามเลือด Surgicel ชนิดใหม่นี้ ได้แก่ ในกรณีที่จุดเลือดออกมีขนาดใหญ่หรือเลือดออกมาจากหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ควรต้องใช้การห้ามเลือดด้วยวิธีการอื่นก่อนที่จะใช้ผง Surgicel นอกจากนี้สาร ORC ยังอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งแปลกปลอม (foreign-body reaction) ที่บริเวณแผลผ่าตัดขึ้นได้ ทำให้มีการอักเสบหรือเจ็บหรือแสบร้อนในบริเวณที่ใส่ รวมถึงอาจรบกวนการซ่อมแซมของกระดูก (callus formation) ได้ จึงไม่ควรนำไปใช้ในบริเวณรอยต่อของกระดูกที่หัก ส่วนอาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้ซึ่งมีรายงานในการนำสารนี้ไปใช้ในการผ่าตัดริดสีดวงจมูก ได้แก่ อาการปวดศีรษะ แสบร้อน จามบ่อย หรือมีเลือดกำเดาไหลได้ นอกจากนี้เนื่องจากสารชนิดนี้จะพองตัวขึ้นเมื่อจับตัวเป็นลิ่ม ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดการกดทับ หรือหากมีการใช้ควรจะต้องเอาออกหลังจากที่เลือดหยุดไหลดีแล้ว 


© Copyright by Wongkarnpat