Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

เตือนระวังหมอแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งบน Instagram


เตือนระวังหมอแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งบน Instagram

         Medscape Medical News: ปัจจุบันหนุ่มสาวที่รักการดูแลสุขภาพและความงามมักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการศัลยกรรมชนิดต่าง ๆ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลายครั้งสื่อเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเสมอไป และผลการสำรวจโฆษณาการทำศัลยกรรมเสริมความงามผ่านทางอินสตาแกรม (instagram) โดยกลุ่มนักศึกษาแพทย์ในสหรัฐอเมริกา นำโดย Robert Dorfman จาก Northwestern University Feinberg School of Medicine พบว่าจากจำนวนโฆษณาที่พบทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่เป็นการทำศัลยกรรมโดยแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 26.4 เป็นโฆษณาจากแพทย์ที่อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่ได้มีคุณวุฒิจริงดังที่กล่าวอ้าง โดยมาจากกลุ่มแพทย์โรคหู คอ จมูก อายุรแพทย์โรคผิวหนัง ศัลยแพทย์ทั่วไป สูตินรีแพทย์ และแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยพบว่าโฆษณาแอบอ้างเหล่านี้จำนวนมาก (ร้อยละ 41.7) นั้นมาจากแพทย์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนมากไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการอบรมหรือการได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นในจำนวนโฆษณาที่พบทั้งหมด มีอีกถึงร้อยละ 5.5 ที่ผู้ลงโฆษณาไม่ได้เป็นแพทย์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาจากสถาบันความงาม สปา และพนักงานร้านเสริมสวยต่าง ๆ เป็นต้น

            สิ่งที่น่าสังเกตในบรรดาโฆษณาบน instagram เหล่านี้ก็คือ ในกลุ่มศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีวุฒิบัตรมักจะมีแนวโน้มที่จะลงโฆษณาที่มีเนื้อหาเชิงให้ความรู้และเนื้อหาทางการแพทย์เป็นหลัก

            ผู้วิจัยกล่าวว่า ผลการสำรวจที่ออกมานี้ค่อนข้างน่าตกใจและชี้ให้เห็นว่าผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมจำนวนมากอาจจะไม่ได้รับการตรวจและทำศัลยกรรมโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงในแง่ของความปลอดภัยได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ได้รับก่อนการตัดสินใจ


© Copyright by Wongkarnpat