Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ข้อมูลใหม่ของ e-cigarettes ชี้ ใช้สูบแทนบุหรี่อาจช่วยชีวิตยาวได้หลายล้านปี


ข้อมูลใหม่ของ e-cigarettes ชี้ ใช้สูบแทนบุหรี่อาจช่วยชีวิตยาวได้หลายล้านปี

            Medscape Medical News: รายงานผลการวิเคราะห์ล่าสุดจากทีมนักวิจัยนำโดย David T Levy จากสถาบัน Lombardi Comprehensive Cancer Center รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ หากผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarettes จนสามารถทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงเหลือน้อยกว่า 5% ติดต่อกัน 10 ปี อาจช่วยสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากบุหรี่ได้อย่างมาก และอาจช่วยให้ประชากรมีอายุยืนยาวได้รวมกันมากถึง 87.6 ล้านปีเลยทีเดียว

            จากข้อมูลด้านระบาดวิทยาจากหลายประเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด รวมถึงข้อมูลจากสถาบัน The International Prevention Research Institute เมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส พบว่าโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีความสำคัญและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง และความเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ก็คือ การสูบบุหรี่ ซึ่งหากสามารถควบคุมหรือลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้ อาจช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดมีจำนวนน้อยลง และหมายความว่าอาจจะช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากขึ้นด้วย

            ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และยังมีการถกเถียงกันอยู่มากว่าจะสามารถนำมาใช้ในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่หยุดสูบได้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดส่วนประกอบชนิดต่าง ๆ ในน้ำยา รวมถึงขนาดของสารนิโคตินที่บรรจุลงในบุหรี่ไฟฟ้าได้ชัดเจน แต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบหลายคนให้ความเห็นว่า หากสามารถกำหนดสารที่บรรจุลงในบุหรี่ไฟฟ้าและระบุปริมาณของการใช้ให้ชัดเจน เพื่อให้ปริมาณสารนิโคตินที่ร่างกายจะได้รับนั้นลดลงจากการสูบบุหรี่ทั่วไป การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการลดหรือเลิกบุหรี่ได้


© Copyright by Wongkarnpat