Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Topical glycopyrronium ยาใหม่สำหรับใช้ระงับเหงื่อใต้วงแขน


Topical glycopyrronium ยาใหม่สำหรับใช้ระงับเหงื่อใต้วงแขน

            Medscape Medical News: FDA สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศรับรองการใช้ยาเฉพาะที่เพื่อการระงับเหงื่อใต้วงแขนชนิดใหม่คือ topical glycopyrronium เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปที่มีภาวะเหงื่อออกที่รักแร้มากผิดปกติ (primary axillary hyperhidrosis)

Topical glycopyrronium ได้รับการผลิตออกมาในรูปของผ้าชุบน้ำยาสำหรับใช้ในการเช็ดบริเวณใต้วงแขน และยา glycopyrronium ที่บรรจุในผ้าจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเหงื่อจากต่อมเหงื่อ ประสิทธิภาพในการรักษาภาวะเหงื่อออกที่รักแร้มากผิดปกติแสดงให้เห็นชัดเจนในการศึกษาวิจัยจำนวน 2 การศึกษาคือ ATMOS-1 และ ATMOS-2 ซึ่งวัดผลการวิจัยด้วยปริมาณเหงื่อที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังจากการใช้ยา และสัดส่วนของผู้ป่วยรู้สึกว่ามีเหงื่อออกลดลงตามจุดต่าง ๆ อย่างน้อย 4 จุดเป็นเกณฑ์ ซึ่งผลการศึกษาออกมาพบว่าผู้ป่วยที่ได้ใช้ยานี้รู้สึกได้ถึงปริมาณเหงื่อที่ลดลงอย่างชัดเจน

อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่พบได้ในการวิจัยของยานี้พบได้ 2% ของผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้อาการข้างเคียงต่าง ๆ ได้แก่ อาการปากคอแห้ง (24.2%), ม่านตาขยาย (6.8%), รู้สึกเจ็บบริเวณปากและคอ (5.7%), ปวดศีรษะ (5%), ปัสสาวะออกยาก (3.5%), ตามัวมองภาพไม่ชัด (3.5%), จมูกแห้ง (2.6%), คอแห้ง (2.6%), ตาแห้ง (2.4%), ผิวแห้ง (2.2%) และอาการท้องผูก (2%) ส่วนอาการข้างเคียงเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง ได้แก่ อาการผิวแดง (17%), อาการแสบร้อน (14%) และอาการคัน (8.1%)

ยานี้มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่อาจจะกำเริบขึ้นได้หากได้รับฤทธิ์ของ anticholinergic effect จากยา ได้แก่ ผู้ป่วยโรคต้อหิน, ลำไส้บีบตัวลดลง (paralytic ileus), โรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการควบคุมดีเพียงพอ, โรค ulcerative colitis ชนิดรุนแรง, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง myasthenia gravis และ Sjögren syndrome


© Copyright by Wongkarnpat