Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินอาจประสบปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ


ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินอาจประสบปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ

         Reuters Health Information: ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ล่าสุดโดย Dr.Alejandro Molina-Levya และคณะชี้ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางด้านสมรรถภาพทางเพศมากกว่าคนปกติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีโรคข้ออักเสบหรือความผิดปกติทางอารมณ์ร่วมด้วย

            การศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 28 การศึกษาที่มีอาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจำนวนกว่า 52,000 รายเข้าร่วมในการศึกษา ซึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศได้มากกว่าคนปกติถึง 5.5 เท่า โดยในจำนวนผู้ป่วยชายทั้งหมดมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอวัยวะเพศแข็งตัวไม่เป็นปกติ (erectile dysfunction) ได้มากกว่าคนปกติถึง 37% สำหรับในผู้ป่วยหญิงมักจะมีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดขณะร่วมเพศ ซึ่งมีผลทำให้สมรรถภาพและความรู้สึกทางเพศลดลงอย่างชัดเจน

            ผู้วิจัยกล่าวว่า การมีรอยโรคบนผิวหนังที่ปรากฏชัดเจน และการมีอาการเจ็บปวดหรือคันที่บริเวณผื่นผิวหนัง โดยเฉพาะที่บริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณใกล้เคียงเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบอย่างมากต่อการมีความรู้สึกและความสัมพันธ์ทางเพศ ผู้ป่วยมักจะสูญเสียความรู้สึกมั่นใจเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และในบางรายอาจมีอาการวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากโรคร่วมด้วย ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมักจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้การไหลเวียนเลือดที่บริเวณอวัยวะเพศลดน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งเพิ่มโอกาสของการเกิดภาวะ erectile dysfunction มากขึ้น นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการข้ออักเสบที่พบในโรคสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือรบกวนการเคลื่อนไหวในขณะที่มีเพศสัมพันธ์


© Copyright by Wongkarnpat