Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

การรับประทานถั่วเพิ่มช่วยเสริมสมรรถนะและความต้องการทางเพศในชายได้


การรับประทานถั่วเพิ่มช่วยเสริมสมรรถนะและความต้องการทางเพศในชายได้

         Medscape Medical News: ผลการศึกษาล่าสุดชื่อ FERTINUTS เกี่ยวกับการเสริมอาหารด้วยถั่วกับการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะและความต้องการทางเพศในชาย พบว่าสามารถช่วยทำให้การถึงจุดสุดยอด (orgasmic function) และความต้องการทางเพศ (sexual desire) ให้ดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial ที่ทำในชายหนุ่มสุขภาพดีอายุระหว่าง 18-35 ปี จำนวน 98 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่มให้ได้รับการเสริมถั่วชนิดต่าง ๆ ได้แก่ วอลนัท อัลมอนด์ และเฮเซลนัทรวมวันละ 60 กรัมเข้าไปในอาหารที่รับประทานตามปกติ tsover  (ชนิดไม่มีถั่ว) ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 14 สัปดาห์ วัดผลการศึกษาด้วยการเปลี่ยนแปลงในแง่ของ orgasmic function และ sexual desire ตลอดจนความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์โดยรวม

ผลการศึกษาออกมาพบว่า ชายในกลุ่มที่รับประทานถั่วได้ครบตามแผนการศึกษามี orgasmic function ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มชายวัยเดียวกันที่ไม่ได้รับประทานถั่ว (p = 0.037) และมีระดับ sexual desire ที่มากขึ้นชัดเจน (p = 0.04) แต่ไม่พบความแตกต่างกันในแง่ของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์หรือความพึงพอใจโดยรวม

Kevin McEleny ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะจาก Newcastle upon Tyne NHS Hospitals Foundation Trust สหราชอาณาจักร กล่าวให้ความเห็นกับผลการศึกษานี้ว่าเป็นผลการศึกษาที่น่าสนใจเนื่องจากมีข้อมูลก่อนนี้ว่าอาหารจำพวกถั่วอาจมีประโยชน์ในแง่ของการทำงานของ endothelium ที่ดีขึ้นได้ โดยมีอะมิโนชนิด arginine ที่เป็นสารตั้งต้นของ nitric oxide สูง จึงอาจช่วยทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์โดยรวมดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการ เช่น มีจำนวนผู้เข้าร่วมในการศึกษาน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการรับประทานถั่วอาจไม่ได้มีความแม่นยำมากนัก และยังอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ถูกควบคุมในระหว่างการศึกษาเป็นตัวแปรรบกวนได้อีก ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีประโยชน์จริง และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไป


© Copyright by Wongkarnpat