Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Lasmiditan ยาใหม่สำหรับการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน


Lasmiditan ยาใหม่สำหรับการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน

         Medscape Medical News: โรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นโรคที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยถึง 1 ใน 7 ของประชากร และเมื่อไม่นานมานี้ทาง FDA สหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศอนุมัติให้สามารถใช้ยาใหม่ lasmiditan เพื่อการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแล้ว นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการรักษาโรคนี้

            การอนุมัติรับรองการใช้ยาโดย FDA ในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากการศึกษาแบบ randomized, double-blind placebo-controlled trial จำนวน 2 การศึกษา มีอาสาสมัครที่มีประวัติอาการปวดศีรษะไมเกรนทั้งชนิดที่มี aura และไม่มี aura เข้าร่วมในการศึกษาจำนวน 3,177 ราย โดยมีผู้ป่วยอยู่ร้อยละ 22 ที่มีการใช้ยาเพื่อป้องกันอาการของโรคไมเกรนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผลการศึกษาออกมาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก มีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ หรืออาการอื่น ๆ ของโรคไมเกรน เช่น อาการคลื่นไส้ ไวต่อแสงหรือเสียง หายไปภายใน 2 ชั่วโมงหลังการรักษามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลข้างเคียงที่พบได้จากยา lasmiditan ที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงซึม และอาการรู้สึกแสบร้อนบริเวณผิวหนัง

            FDA ออกคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้อาจมีอาการง่วงซึมและอาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะจึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่หรือการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา นอกจากนี้เนื่องจากยามีฤทธิ์กดประสาท ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ในการกดประสาท หรือรับประทานร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์


© Copyright by Wongkarnpat