Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

FDA สหรัฐอเมริกาออกประกาศรับรองยาใหม่ Trifarotene สำหรับการรักษาสิว


FDA สหรัฐอเมริกาออกประกาศรับรองยาใหม่ Trifarotene สำหรับการรักษาสิว

            Medscape Medical News: เมื่อไม่นานมานี้ทาง FDA สหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศอนุมัติรับรองให้สามารถใช้ยา trifarotene ชนิดครีมที่มีความเข้มข้น 0.005% ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม retinoid ชนิดใหม่เพื่อการรักษาโรคสิว (acne vulgaris) สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปแล้ว นับเป็นยาใหม่ในรอบ 20 ปีที่มีการอนุมัติยาเพื่อใช้รักษาโรคนี้

ปัจจุบันยา trifarotene เป็นยาในกลุ่ม topical retinoid เพียงชนิดเดียวที่ออกฤทธิ์จับกับ retinoic acid receptor (RAR) gamma ซึ่งพบมากที่สุดในผิวหนังได้อย่างจำเพาะ และเป็นยาชนิดแรกที่สามารถนำมาใช้เพื่อการรักษาได้ทั้งที่บริเวณใบหน้า (หน้าผาก แก้ม จมูก และคาง) และลำตัว (หน้าอก ไหล่ และหลัง)

ข้อมูลการศึกษาที่นำไปสู่การอนุมัติรับรองโดย FDA ในครั้งนี้มาจากการศึกษาแบบ randomized, multicenter, parallel group, double-blind vehicle-controlled ในระยะที่ 3 เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ จำนวน 2 การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาเป็นผู้ป่วยโรค acne vulgaris ที่บริเวณใบหน้าและลำตัวจำนวน 2,420 คน ซึ่งผลการศึกษาออกมาพบว่ายา trifarotene สามารถช่วยลดรอยโรคที่มีการอักเสบบนใบหน้าภายในเวลา 2 สัปดาห์ และบนลำตัวภายใน 4 สัปดาห์ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีผลข้างเคียงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งที่พบ ได้แก่ อาการระคายเคืองหรือคัน และอาการเกรียมแดดในบริเวณที่ทายา และสามารถบรรเทาได้โดยการใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวหนัง หรือลดปริมาณยาและความถี่ในการใช้ยา หรือหยุดพักการใช้ยาหากอาการไม่ดีขึ้น

เป็นที่คาดการณ์ว่ายา trifarotene นี้จะเริ่มมีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้


© Copyright by Wongkarnpat