Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

Vitamin E acetate มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากบุหรี่ไฟฟ้า


Vitamin E acetate มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากบุหรี่ไฟฟ้า

            Medscape Medical News: เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) สหรัฐอเมริกา ประกาศแจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดโรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้า หรือ e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury (EVALI) พบว่า vitamin E acetate อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยกลุ่มนี้

            Anne Schuchat รองผู้อำนวยการศูนย์ CDC กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ได้มาจากการเก็บตัวอย่าง bronchoalveolar lavage (BAL) fluid จากปอดของผู้ป่วยที่เกิดภาวะ EVALI จำนวน 29 รายทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีสาร vitamin E acetate ในสิ่งส่งตรวจทุกราย และไม่พบสารอื่นในสิ่งส่งตรวจที่อาจเป็นพิษได้ในขณะนี้ นับว่าเป็นการค้นพบใหม่ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นการตรวจพบที่ได้มาจากตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติของโรคโดยตรง สำหรับสารอื่น ๆ ที่ตรวจพบใน BAL fluid ของผู้ป่วย ได้แก่ tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งพบในสิ่งส่งตรวจ 23 รายจาก 28 ราย และสารในกลุ่ม nicotine ซึ่งพบจำนวน 16 รายจาก 26 ราย 

Schuchat กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว vitamin E acetate เป็นสารที่ไม่มีอันตรายหากเป็นการรับประทานเป็นอาหารเสริมหรือใช้ทาบนผิวหนัง แต่มีข้อมูลการวิจัยพบว่าสารนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือรบกวนการทำงานของปอดได้หากเป็นการได้รับผ่านการสูด อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีสารหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือสาเหตุร่วมของการเกิดโรคได้

ปัจจุบันมีรายงานการเกิด EVALI ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 2,051 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 39 ราย การค้นพบในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำว่าไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูดยาที่มีส่วนประกอบของ THC หรือที่ไม่ทราบส่วนประกอบที่แน่ชัดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ และจากข้อมูลนี้จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเติม vitamin E acetate ลงไปในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน


© Copyright by Wongkarnpat