Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

FDA สหรัฐอเมริกาออกประกาศรับรองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่สำหรับผู้สูงอายุ


FDA สหรัฐอเมริกาออกประกาศรับรองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่สำหรับผู้สูงอายุ

            Medscape Medical News: เมื่อเร็ว ๆ นี้ทาง FDA สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศรับรองการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ซึ่งเป็น high-dose quadrivalent influenza vaccine สำหรับใช้เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแล้ว ซึ่งสำหรับผู้ผลิตนับเป็นการพัฒนาวัคซีนไปอีกขั้นจากเดิมซึ่งเป็นวัคซีนชนิด trivalent ที่ประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B 1 สายพันธุ์ เป็น quadrivalent vaccine ที่มีสายพันธุ์ B เพิ่มขึ้น

            จากการศึกษาในระยะที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีน โดยการเปรียบเทียบกับวัคซีนแบบ trivalent ที่มีไวรัสสายพันธุ์ B ชนิดใดชนิดหนึ่งใน 2 ชนิดบรรจุอยู่ พบว่าวัคซีนชนิดใหม่นี้มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ด้อยไปกว่าวัคซีนแบบ trivalent ทั้ง 2 สายพันธุ์ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างชนิด 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ ก็พบว่าวัคซีนใหม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนในแง่ของผลข้างเคียงจากวัคซีนนั้นพบว่าไม่แตกต่างกันระหว่างวัคซีนแบบ trivalent และ quadrivalent ได้แก่ การปวดที่ตำแหน่งที่ฉีด (ร้อยละ 41) อาการปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 23) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 14) และอาการอ่อนเพลีย (ร้อยละ 13) โดยอาการเหล่านี้มักจะหายไปภายใน 3 วันหลังจากได้รับวัคซีน


© Copyright by Wongkarnpat