หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
ผลประเมินการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันโดยใช้เครื่องมือทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Group A Streptococci ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีตรวจไวรัสในอากาศสำหรับบริบทโรงพยาบาลของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในผู้สูงอายุและไม่สูงอายุของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง? [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยทำนายภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัญหาสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ถึงแม้จะเป็น Selective β1-blocker ก็อาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย COPD อีกต่อไป [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
PEG อาจไม่ใช่ยาระบายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กชาวไทย [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
บทบาทของ Low-dose macrolides ใน Chronic sinusitis [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้ DOAC ในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
เส้นรอบคอ ตัวชี้วัดใหม่ของภาวะ Metabolic syndrome? [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
สถานการณ์การประเมินผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงของประเทศไทยในปัจจุบัน [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพของประชาชนชาวไทย [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
เครื่องมือต้นทุนต่ำสำหรับประเมินการอุดตันของโพรงจมูก [โพสต์เมื่อ 19-12-2562] อ่านเรื่องนี้
ประสิทธิผลของการใช้เครื่องมือบริหารน้ำเกลือล้างจมูกในผู้ป่วยชาวไทย [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
HLA genotype บางชนิดมีความสัมพันธ์กับการแพ้ยากลุ่ม Beta-lactam ในผู้ป่วยเด็กชาวไทย [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงจะมีโอกาสเกิดภาวะไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้น [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้
เครื่องมือประเมินการควบคุมอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก [โพสต์เมื่อ 04-11-2562] อ่านเรื่องนี้