หัวข้อ
โลกกว้างทางแพทย์
The current affairs related to COVID19 vaccinations [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Do you consider treating obese/overweight patients with vascular disease with Rivaroxaban and ASA? [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
The Evolving Immunotherapy Landscape and the Epidemiology, Diagnosis, and Management of Cardiotoxicity [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
ข้อมูลสำคัญล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 vaccine [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic Urticaria: Systematic Review of the Literature [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Calling for a new Framingham score: Is machine learning in CV risk assessment the key for improved outcome prediction? [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
Ten things to know about ten cardiovascular disease risk factors [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis [โพสต์เมื่อ 01-04-2564] อ่านเรื่องนี้
ผลประเมินการแยกโรคคอหอยอักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันโดยใช้เครื่องมือทำนายโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Group A Streptococci ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีตรวจไวรัสในอากาศสำหรับบริบทโรงพยาบาลของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
วิธีถ่ายภาพช่องปากและลำคอด้วยตนเองเพื่อใช้แยกโรคคออักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป [โพสต์เมื่อ 07-01-2564] อ่านเรื่องนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในผู้สูงอายุและไม่สูงอายุของประเทศไทย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง? [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัจจัยทำนายภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ปัญหาสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ [โพสต์เมื่อ 26-02-2563] อ่านเรื่องนี้
ถึงแม้จะเป็น Selective β1-blocker ก็อาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย COPD อีกต่อไป [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
PEG อาจไม่ใช่ยาระบายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กชาวไทย [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
บทบาทของ Low-dose macrolides ใน Chronic sinusitis [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้
ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้ DOAC ในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ [โพสต์เมื่อ 28-01-2563] อ่านเรื่องนี้