สมัครสมาชิกนิตยสารวงการแพทย์ วงการยา
ข้อมูลส่วนตัว
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก
*
กรอกเฉพาะตัวเลข
*
จำเป็นต้องเลือก
*
จำเป็นต้องกรอก

สถานที่จัดส่ง
*
จำเป็นต้องเลือก
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก
*
จำเป็นต้องกรอก
*
ระบุเฉพาะตัวเลข
*
ระบุเฉพาะตัวเลข
*
ระบุเฉพาะตัวเลข
ระบุเฉพาะตัวเลข
*
จำเป็นต้องกรอก

ประเภทวารสาร
*
-- 1 ปี (12 ฉบับ) 720 บาท
-- 1 ปี (12 ฉบับ) + CPE PLUS ในเล่ม 620 บาท
-- 1 ปี (12 ฉบับ) 350 บาท
จำเป็นต้องเลือก
*
จำเป็นต้องเลือก

รายละเอียดการชำระเงิน
สมาชิกสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
  • เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด
  • โอนเงินเข้าบัญชีออกทรัพย์ในนาม บจก. วงการแพทย์ พลัส มีเดีย
    • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่ 022-1-66988-6
    • ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขที่ 209-2-47722-9
หมายเหตุ บริษัทจะจัดส่งวารสารและใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุหมายเลขรหัสมาชิกให้ท่าน หลังจากที่ได้รับใบสมัคร และได้รับชำระค่าสมาชิกจากท่านเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำกัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เชตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร 0-2435-8111, 0-2435-8444 ต่อ 101 แฟกซ์ 0-2423-2286 อีเมล knight.26@live.com