ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World”

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่กุมารเวซศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling up Pediatric Practices in the Changing World” ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ชลบุรี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในหมู่สมาชิก กุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจจะสามารถเก็บคะแนน CME ได้ 22 หน่วยกิต ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษโดย นพ.ขลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย”ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30-10.00 Room Hall A1-A2

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://meeting.thaipediatrics.org/Register/Form  หรือ Scan QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบลงทะเบียน : คุณนัททวุฒิ ชั่งรู้กิจ โทรศัพท์ 02-716-6200 ต่อ 6 E-mail: thaiped.tor@gmail.com การเงิน/ค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จ : คุณนิศานาถ สอนอาจ โทรศัพท์ 02-716-6200 ต่อ 4 E-mail: nisanard1232@gmail.com ส่งผลงานประกวด Resident Research Contest 2024/Oral Presentation (free paper session)/E-Poster : คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล โทรศัพท์ 02-716-6200 ต่อ 2 E-mail: phisisth13@gmail.com ตารางการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89 https://drive.google.com/drive/folders/1LR-AhBF7UEzOycsIfUl-qeepriLLxUKg?usp=sharing ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89 https://drive.google.com/file/d/1geTDcj0ZLVxvPCRI0YwhM3HU7fgcpEip/view?usp=sharing