การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารฯ Most Frequently Asked Topic in Gastroenterology and Hepatology

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ Most Frequently Asked Topic in Gastroenterology and Hepatology ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ให้แก่อายุรแพทย์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ศัลยแพทย์ แพทย์ ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์

          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YSpCQ8sfnRHa5dBy6 อัตราค่าลง 5,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7LntbvUaUoUOw5Q4yTcSwtztxKqaDKRFxMtXE4hcag/edit?usp=sharing  การจองที่พัก https://forms.gle/MJNS5H7438yWqLU4A  โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในอัตราพิเศษ - ห้อง Deluxe ราคา 2,700 บาท/ห้อง/คืน/2 ท่าน รวมอาหารเช้า เงื่อนไขเตียงเสริม / บุคคลเข้าพักเพิ่มเติม / เงื่อนไขการเข้าพักของเด็ก ▪ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี : พักฟรีกับผู้ปกครอง และใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องพักรวมอาหารเช้าฟรี ▪ เด็กอายุระหว่าง 3-11ปี : พักกับผู้ปกครอง และใช้เตียงที่มีอยู่ในห้อง แต่จ่ายค่าอาหารเช้า ราคา 250 ต่อคนต่อมื้อ ▪ เด็กอายุมากกว่า 12 ปี : พักกับผู้ปกครอง ใช้เตียงที่มีอยู่ในห้อง หรือใช้เตียงเสริม จ่ายค่าอาหารเช้า 1,000 บาทต่อคนต่อมื้อ ติดต่อประสานงานลงทะเบียนและจองห้องพัก คุณบุหลัน ร่มสกุล โทรศัพท์ 074 451965-9 ต่อ 401, 095-619-9226 Email: bulhan.nkc@gmail.com