การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบกับ Keynote Speech โดยวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ การบรรยายผลงานพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ, DMSc Award, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่, อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับประเทศ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิชาการ และด้านงานประจำสู่งานวิจัย R2R ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดต่อ ตั้งแต่ 16 มกราคม – 16 มีนาคม 2567

          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://register.dmsc.moph.go.th/67/Index.php โดยการประชุมครั้งนี้เป็นแบบ Onsite ไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทาง Online เท่านั้น ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณรสรินทร์, คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99187, 99051 Email: thanawan.m@dmsc.mail.go.th