กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลฯ จัดประชุมวิชาการ “Daily Practice in Pediatric Allergy and Psychiatry”

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 13 ภายใต้ธีม “Daily Practice in Pediatric Allergy and Psychiatry” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร “คุ้มเกล้าฯ” โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์การประชุม หรือ https://bit.ly/3Q5P3d6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แคสันเทียะ หรือ พ.อ.ท. ศิริชัยวัตร์ ธนะปิยะวงศ์ โทรศัพท์ 0-2534-7306, 0-2534-7307 อัตราค่าลงทะเบียน (ก่อน 15 ต.ค. 65) แพทย์ 1,500 บาท แพทย์ประจำบ้าน/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 1,200 บาท สั่งจ่ายในนาม กองกุมารเวชกรรม ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-280599 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Lind ID: @833rwhpy หรือ Email: siriluk_assa@yahoo.com, aomsin-13082554@hotmail.com