คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ จัดการประชุมวิชาการ
RAMATHIBODI CHEST MEDICINE 2022: GUIDELINE AND BREAKTHROUGH

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “RAMATHIBODI CHEST MEDICINE 2022: GUIDELINE AND BREAKTHROUGH” ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการวินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ จัดการแก้ไขปรับปรุงดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.acmrrama.com/index.php?route=product/product&product_id=671 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542 อัตราค่าลงทะเบียน รูปแบบ Onsite 1,500 บาท รูปแบบ Online 750 บาท

a href="https://www.nillspoliklinigi.com/kalici-makyaj-ankara.php" title="Kalıcı Makyaj Ankara">Kalıcı Makyaj Ankara Kıl Dönmesi Tedavisi Ankara Hemoroid Tedavisi Ankara Burun Estetiği Penis Enlargement Turkey Lazer Epilasyon Ankara Kızlık Zarı Dikimi Ankara Cilt Bakımı Ankara