การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 “Next Normal and Update in Surgical Management”

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ธีม “Next Normal and Update in Surgical Management” ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เอ็มเพรส คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารลงทะเบียนโดย Scan QR Code หรือ https://www.med.cmu.ac.th/rcst2023/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-936132 อัตราค่าลงทะเบียน แพทย์ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 2,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 3,000 บาท แพทย์ประจำบ้าน ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 1,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 2,000 บาท พยาบาล ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 1,000 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 1,500 บาท นักศึกษาแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย