การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 Update in Pediatric Nephrology 2023

ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธีโรคไตแห่งประเทศไทย จัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Update in Pediatric Nephrology 2023 รูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้ง onsite และ online จะได้รับหนังสือปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และโรคไตในเด็ก เล่มใหม่ในรูปแบบ E-book ท่านละ 1 เล่ม

สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.shorturl.at/cksS9 หรือ scan QR code อัตราค่าลงทะเบียน Onsite (รับจำกัด 100 ท่าน) + Re-run พร้อมรับหนังสือ E-book 1 เล่ม ราคา 2,500 บาท Online (ไม่จำกัด) + Re-run พร้อมรับหนังสือ E-book 1 เล่ม ราคา 2,000 บาท วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี "ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย" ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 0382752806 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุนทรีย์ สะสีสังข์ โทรศัพท์ 02-201-1497 หรือ Email: sunkako@hotmail.com