การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10 Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2023

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 (10th Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2023) รูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online โดยภายในงานมีทั้ง Practical, Short Review และ Survival Guide ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจะได้รับหนังสือ ER in one page พร้อม login เพื่อเข้าชมย้อนหลังนาน 6 เดือน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/6db2x  หรือ Sacn QR Code อัตราค่าลงทะเบียนOnsite 2,000 บาท (รับจำนวนจำกัด) Online 1,500 บาท (รับฟังงานประชุม Virtual conference ทาง ZOOM WEBMINAR) ช่องทางการชําระเงิน ชื่อบัญชี: นางสาวกมลวรรณ เอี้ยงฮง (เลขาฯ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ) บัญชีออมทรัพย์: ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เลขที่บัญชี: 404-048303-4 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศิวาพร ขวัญเสน่ห์ โทรศัพท์ 043-366869 หรือ Email: md221@kku.ac.th