ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 39) ภายใต้ธีม  “Moving Forward in Internal Medicine”

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 39) ภายใต้ธีม  “Moving Forward in Internal Medicine”

ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 รูปแบบ Hybrid Meeting ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www2.rcpt.org/conference/2023/ ค่าลงทะเบียน Main Congress (เป็นแพ็คเกจค่าลงทะเบียนซึ่ง over all แล้ว ทั้งการเช้าร่วมประชุมแบบ face to face & online & rerun video on demand) ลงทะเบียนเฉพาะ Virtual meeting 3,000 บาท (เฉพาะการเข้าประชุม แบบ online และ rerun video on demand) ลงทะเบียนเฉพาะ Rerun video 2,000 บาท (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ face to face & online ในช่วงวันงานได้) ยกเว้นค่าลงทะเบียนเฉพาะ Virtual meeting สำหรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน (โปรดแนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถาบันในหน้าแจ้งชำระเงิน) ***rerun video on demand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2566*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณธัทชัย 08-2735-8053, 0-2716-6744 ต่อ 14 หรือ E-mail:

rcpt.register2023@gmail.com