สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566
ID Practice in the Post Pandemic Era

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีม “ID Practice in the Post Pandemic Era” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการแก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก ให้สามารถวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ในทางทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาโรคติดเชื้อทางกุมารเวชศาสตร์

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.pidst.or.th โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเครดิต CME 17.5 เครดิต อัตราค่าลงทะเบียน Inter, Pediatric Resident (ต้องมีจดหมายรับรอง), เภสัชกร, พยาบาล 4,300 บาท สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ 4,500 บาท แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ทั่วไป 5,000 บาท สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ อายุ 70 ปีขึ้นไป 2,500 บาท กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ในส่วนของการจองห้องพักให้จองล่สวงหน้า ภายในวันที่ 10 เมษายน2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งรัตน์ หนูมั่น 0-2716-6534 Email: rungrat.no@pidst.or.th หรือ https://www.pidst.or.th/A1292.html