deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidenc

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner" ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2566 CPE จำนวน 15 หน่วยกิต รูปแบบการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง (Conference 1 พ.ค. และ Workshop) ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าอบรมเฉพาะแต่ละช่วงหรือทั้ง 2 ช่วง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://sites.google.com/nu.ac.th/trues/training/trues-workshop-2023?authuser=0 หรือ Scan QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณธเรศ แก้วบวรรัตน์ โทร.0-5596-3765