งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 “Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระรามเก้า กรุงเทพฯ รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-05-2566 CPE จำนวน 14.25 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.thaihp.org/thai-hp-conference-annual-meeting-2023/ หรือ Scan QR Code ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ 30 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2499333 ดาวน์โหลดใบสมัคร, จดหมายอนุมัติผู้อำนวยการ, กำหนดการประชุม และแบบฟอร์มสำรองห้องพักได้ที่ www.thaihp.org