สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ “โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ครั้งที่ 3”

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม “โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ครั้งที่ 3”
ซึ่งจะจัดในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบ virtual classroom และ มี vdo on demand ให้ชมหลังจบงาน 3 เดือน เนื้อหาจะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ตั้งแต่อาการ การตรวจร่างกาย โรคที่พบบ่อย การรักษา มี Case-based learning เพื่อยกตัวอย่างเคสผู้ป่วยในสถานการณ์จริง รวมถึงในปีนี้จะเน้นการดูแลแบบองค์รวมโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทั่วไป การทำกิจวัตรประจำวัน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน กายภาพบำบัดที่จำเป็น และการดูแล long-term care เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไป แพทย์ใช้ทุน และแพทย์สาขาอื่นๆที่มีโอกาสดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา
ปีนี้ทางราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาอนุมัติหน่วยกิต CME สำหรับแพทย์ที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 18 คะแนนครับ
วิธีการสมัคร
- เข้าไปกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทาง QR code ที่แนบไว้ หรือทาง website https://pni2.onvirtual-meeting.com/home.php
- แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ (โดยเฉพาะแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) ลงรายละเอียดเลขใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน เพื่อเข้ารับประเมินหน่วยกิต CME ของแพทย์ครับ (นิสิตหรือนักศึกษาแพทย์สามารถลงรหัสประจำตัวได้ บุคลากรวิชาชีพอื่นสามารถลงเลขใบประกอบวิชาชีพได้ครับ แต่จะไม่ได้รับการประเมิน CME)
- กรอก e-mail สำหรับรับ link เพื่อเข้าเรียนผ่านทางระบบ zoom virtual classroom และรับ link เข้า VDO on demand หลังจบงาน (เช็คความถูกต้องของ e-mail ให้ดีด้วยนะครับ)
- ชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทย product code 9593 เข้าบัญชีโครงการ “การรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ ครั้งที่ 3” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 ก.ค. 2565 (สามารถโอนผ่านทางธนาคารหรือ mobile app ได้)
- แนบ file หลักฐานการชำระเงินลงในเว็บสมัคร แล้วกดลงทะเบียนเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
- สำหรับแพทย์ท่านใดที่ต้องใช้เอกสารแนบสำหรับเบิกต้นสังกัด สามารถ download เอกสารได้จาก link รับสมัครข้างต้นครับ (หลังกดปุ่ม registration จะมีปุ่มกด “ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม”อยู่ที่หัวเว็บไซต์)
- ในกรณีที่ไม่ได้รับ e-mail ยืนยันการลงทะเบียนหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 72 ชั่วโมง ให้ลองตรวจสอบที่ junk mail ใน e-mail ที่ลงทะเบียนครับ ถ้าไม่พบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ด้านล่างครับ
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
- Facebook Fanpage Prasat Neurology หรือ
- ติดต่อ กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2176
- E-mail: vichakarn.prasat@gmail.com